National Speakers


Dr. A. S. Soin
Haryana

Dr. Alok Gupta
Rajasthan

Dr. Anil C Anand
India

Dr. Anupam Sibal
India

Dr. Arun Kumar Shah
Bihar

Dr. B R Thapa
Punjab and Haryana

Dr. Dheeraj Shah
India

Dr. Digant D Shastri

Dr. G. Sudhakar
Andhra Pradesh

Dr. Gautam Ray
West Bengal

Dr. H. P. S. Sachdev
India

Dr. Julius Scott
Tamil Nadu

Dr. Kaiser Raja
Karnataka

Dr. Krishna Kumar
India

Dr. kushaljit Singh Sodhi
Punjab and Haryana

Dr. Lalit Bharadia
Rajasthan

Dr. Mukul Tiwari
Madhya Pradesh

Dr. Natwar Parwal
Rajasthan

Dr. Neelam Mohan
Haryana

Dr. Nirmala Mavila
India

Dr. Parang Mehta
Gujarat

Dr. Pawan Rawal
Haryana

Dr. Prabha Sawant
Maharashtra

Dr. Pramila G Menon
Maharashtra

Dr. Pramod Jog
India

Dr. Prateek Bhatia
Punjab and Haryana

Dr. Praveen Mittal
Punjab

Dr. R.K. Gupta
Rajasthan

Dr. Rakesh Mishra
Madhya Pradesh

Dr. Ramesh Bhat Y
Karnataka

Dr. Rashmi Ranjan Das
Odisha

Dr. S S Kamath
Kerala

Dr. Santhosh John Abraham
Kerala

Dr. Santosh Kondekar
Maharashtra

Dr. Sarath Gopalan
India

Dr. Satish Tiwari
Maharashtra

Dr. Shalabh Gupta
Uttar Pradesh

Dr. Shiv kumar sarin
India

Dr. Subash Gupta
India

Dr. Sunita Bijarnia
India

Dr. Supraja Chandrasekhar
Karnataka

Dr. Ujjal Poddar
Uttar Pradesh

Dr. V K Dixit
India

Dr. V M Dayal
Bihar

Dr. Veereshwar Bhatnagar
India

Dr. Vithalrao Dandge
Maharashtra

Dr. Yogesh Kumar Sarin
India

Subramanya NK
India